Kupno ubezpieczenia to dzisiaj codzienność – wybieramy polisy ubezpieczeniowe, by chronić nie tylko nasze zdrowie czy życie, ale też nasze mienie. Ubezpieczenie szkolne to jedna z wielu polis proponowanych przez ubezpieczycieli. Ubezpieczenie to dedykowane jest dzieciom i młodzieży uczącej się na określonych warunkach. Jak znaleźć dobre ubezpieczenie szkolne?

Ubezpieczenie szkolne – grupowe i indywidualne

Ubezpieczenie szkolne to jedna z chętniej kupowanych polis ubezpieczeniowych. Jest ona oferowana dzieciom i młodzieży do 26 roku życia, w praktyce może być ona zakupiona dla dziecka tuż po narodzinach, dziecka uczęszczającego do żłobka, dzieci w wieku przedszkolnym. Ubezpieczenie takie obowiązuje przez cały rok i pozwala na skuteczną ochronę nie tylko w szkole, ale też poza nią: w czasie pobytu w domu, zabaw na podwórku, wakacji, wyjazdów. Ubezpieczenie szkolne oferowane jest najczęściej w placówkach oświatowych wraz z rozpoczęciem roku szkolnego. W tym czasie w szkołach pojawiają się przedstawiciele ubezpieczycieli i proponują ubezpieczenia grupowe. Wielu rodziców i opiekunów zgadza się na taką polisę ze względu na jej atrakcyjną cenę. Warto wiedzieć jednak, że ubezpieczenia grupowe mogą posiadają mniejsze kwoty gwarantowane, co w przypadku nieszczęśliwego zdarzenia może skutkować niedostatecznymi środkami na skuteczne leczenie. Na szczęście zakup polisy nie jest obowiązkowy – możemy więc samodzielnie znaleźć polisę indywidualną.

Ubezpieczenie szkolne w formie indywidualnej

Ubezpieczenie szkolne indywidualne zakupić można bezpośrednio w biurze ubezpieczyciela lub też przez Internet. Ubezpieczenie indywidualne daje możliwość podwyższania kwot gwarantowanych, dzięki czemu dziecko będzie zdecydowanie lepiej chronione.