Okres letni na wsi to czas wysokich temperatur i bardzo natężonej pracy, wskutek których bardzo często dochodzi do samozapłonu ciągników rolniczych oraz innych maszyn i urządzeń. Główną przyczyną jest najczęściej zwarcie w instalacji elektrycznej w następstwie ciągłej, nieprzerwanej pracy. O tym, czy można uzyskać odszkodowanie po spaleniu się ciągnika rolniczego przeczytasz w poniższym artykule.

Ubezpieczenie ciągnika rolniczego czy to konieczne?

Właściciele gospodarstw rolnych są zobowiązani do zakupu ubezpieczenia budynków wchodzących w jego skład oraz ubezpieczenia OC rolnika, a w przypadku posiadania ciągnika również do wykupienia obowiązkowego OC komunikacyjnego. Przepisy prawa nakładają na właścicieli traktorów obowiązek posiadania OC, a jego brak grozi otrzymaniem kary z Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.

Zakres ubezpieczenia, a spalone ciągniki

To prawda, że spalone ciągniki mogą być czymś, z czym trzeba będzie sobie poradzić. W zależności od firmy zakres ubezpieczenia może być zupełnie różny. Niestety w większości przypadków OC ciągnika obejmuje wyłącznie finansowe zabezpieczenie ewentualnej kolizji drogowej z udziałem rolnika. Natomiast coraz więcej właścicieli pojazdów korzysta z dodatkowej opcji ubezpieczenia, jakim jest AC traktora i maszyn rolniczych. Wtedy też polisa obejmuje zabezpieczenie od szkód spowodowanych przez niekorzystne warunki atmosferyczne na przykład gradu, uderzenia pioruna, nawalnego deszczu lub osunięcia się ziemi.

Pamiętaj, aby każdorazowo przed zawarciem ubezpieczenia OC ciągnika rolniczego zapoznać się z jego zakresem.

Spalił mi się ciągnik, czy moje ubezpieczenie to obejmuje?

W przypadku spalenia się ciągnika rolniczego bardzo ważną rolę będzie odgrywał całokształt sytuacji, a także zakres obowiązywania ubezpieczenia. Niestety wiele firm ubezpieczeniowych umieszcza w swoich umowach klauzulę mówiące o tym, kiedy może nastąpić odmowa wypłaty ubezpieczenia. Dla przykładu twój ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania po spaleniu się ciągnika rolniczego w przypadku, gdy doszło do niego w następstwie użycia go do strajku czy blokady dróg lub czynu zabronionego prawem na przykład zamieszek, rozruchów lub ataków terrorystycznych. Nie otrzymasz również wypłaty odszkodowania w sytuacji, gdy do samozapłonu doszło w związku z wykorzystaniem sprzętu rolniczego na usługi lub wynajem.

Tak więc nie da się jednoznacznie udzielić odpowiedzi na pytanie odnośnie do możliwości uzyskania odszkodowania po spaleniu się traktora. Jest to bowiem uzależnione od konkretnej firmy ubezpieczeniowej, zakresu ubezpieczenia, a także całokształtu sytuacji, w konsekwencji, której doszło do spalenia się ciągnika rolniczego.