Firma Firedom oferuje kompleksowe szkolenia w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Zadbamy o odpowiednie szkolenie przeciwpożarowe Twoich pracowników, dzięki któremu, w trudnej sytuacji będą umieli w prawidłowy sposób zareagować. Podstawowymi założeniami takiego kursu jest przekazanie pracownikom aktualnych przepisów PPOŻ i zapoznanie z instrukcją Bezpieczeństwa Pożarowego, przedstawienie charakterystyki zagrożeń danego obiektu, omówienie szczegółowych wytycznych co do zachowania w przypadku pożaru oraz  nauka obsługi podręcznego zestawu gaśniczego. 

Szkolenia Przeciwpożarowe prowadzone przez strażaków

Nasza kadra składa się z osób, które na co dzień biorą udział w akcjach gaśniczo-ratunkowych działając w jednostkach Państwowej Straży Pożarnej. Eksperckie podejście odpowiednio wykwalifikowanych i doświadczonych instruktorów jest gwarancją szkolenia przeprowadzonego w sposób bezpieczny i skuteczny. Poprzedzająca szkolenie analiza zagrożeń występujących w danym budynku pozwoli na opracowanie odpowiednich procedur i dróg ewakuacyjnych, a następnie na przekazanie konkretnej i praktycznej wiedzy pracownikom. Zapraszamy nasze szkolenia PPOŻ przeprowadzane przez firmę Firedom.

Szkolenia z pierwszej pomocy przedmedycznej

Bardzo ważne jest, aby każdy wiedział jak zachować się w sytuacji wymagającej ratowania życia. Nigdy nie wiadomo kiedy nastąpi sytuacja, w której potrzebna będzie znajomość zasad udzielania pierwszej pomocy. Każdy z nas czułby się bezpieczniej, wiedząc, że osoba, z którą spędzamy dużo czasu, jest w stanie udzielić nam pomocy w razie wypadku. Dlatego organizujemy kursy z pierwszej pomocy przedmedycznej zarówno dla firm, jak i wszystkich osób, które chcą nabyć, odświeżyć lub utrwalić kompetencje związane ze skuteczną pomocą przedmedyczną. Wzięcie udziału w takim kursie pozwoli poznać podstawowe zagadnienia mogące w przyszłości pozwolić na uratowanie komuś życia.

Szkolenia przez nas realizowane są prowadzone przez osoby z wieloletnią praktyką medyczna, specjalnie do tego przeszkolone i spełniają wszystkie wymogi formalne.