Opieszali płatnicy to stały element biznesowego krajobrazu, nie tylko w Polsce. Skonto jest instrumentem zachęcającym kupujących do szybszego opłacania faktur.

Płynność finansowa – my precious!

Utrzymanie płynności przychodów i wydatków jest oczkiem w głowie dyrektorów finansowych korporacji, szefów rodzinnych firm i freelancerów. Możliwość bieżącego regulowania swoich zobowiązań warunkuje nie tylko dobry wizerunek firmy, ale również utrzymanie ciągłości produkcji, realizację kontraktów czy wypłat dla pracowników. Dla wielu firm utrata płynności finansowej jest pierwszym krokiem w kierunku poważnych problemów, które mogą zakończyć się nawet zamknięciem biznesu.

Płatność za miesiąc, środki już jutro

W praktyce utrzymanie płynności finansowej może okazać się sporym wyzwaniem, szczególnie dla firm, których portfel Klientów jest mało zdywersyfikowany. Wielu sprzedających, mając na uwadze dobre relacje z kontrahentami, przystaje na propozycję odroczonej płatności, przyznając tym samym płatnikowi kredyt kupiecki, w ramach którego faktura może być uregulowana (w zależności od ustaleń) po 7, 14, 30 lub nawet po 60 dniach od daty sprzedaży.

Brak zapłaty przez miesiąc lub dwa może powodować turbulencje finansowe po stronie sprzedawcy. Remedium na kłopoty z utrzymaniem płynności finansowej jest tu usługa faktoringu, dzięki której faktorant (sprzedawca) w ciągu doby otrzymuje od firmy faktoringowej całość lub część (np. 90%) kwoty wskazanej na fakturze. W ten sposób ma on do dyspozycji pieniądze na własne wydatki, a kupujący rozlicza się z faktorem zgodnie z terminem płatności wskazanym na dokumencie księgowym.

Zachęta w postaci skonta

Innym sposobem na poprawienie płynności finansowej jest skonto. Termin ten oznacza rabat z tytułu wcześniejszego opłacenia faktury. Jest ono wyrażane procentowo od wartości sprzedaży. Skonto ma charakter warunkowy (obniżenie ceny następuje po spełnieniu warunku wykonania przelewu przed terminem zapadalności faktury) i jest rozwiązaniem dobrowolnym. Narzędzie to ma w sobie potencjał na obopólne korzyści: sprzedawca dysponuje środkami, a kupujący może skorzystać z niewielkiego, zwykle kilkuprocentowego rabatu w przypadku wcześniejszego wykonania przelewu. Udzielenie skonta pociąga za sobą odpowiedni sposób księgowania i konieczność rozliczenia podatkowego.

Więcej informacji znajdziesz na stronie https://www.indos.pl/oferta/faktoring/ – Zapraszamy!