Konstrukcje żelbetowe pozwalają na budowę obiektów budowlanych o dowolnych kształtach. Sprawia to, że istnieje możliwość tworzenia nowoczesnych konstrukcji o wymyślnych formach.

Konstrukcje żelbetowe w teorii

Konstrukcja żelbetowa inaczej zwana żelbetem lub żelazobetonem jest obiektem stworzonym z betonu, który dodatkowo wzmacniamy zbrojeniem lub wkładkami stalowymi. Można spotkać się z różnym nazewnictwem tego typu budowy – czasami mówi się, że jest to wynalazek XIX wieku.

Zadaniem betonu jest przenoszenie naprężeń ściskających. Jeśli chodzi o elementy stalowe zastosowane z konstrukcji żelbetowej, to spełniają one zadania przenoszenia naprężeń rozciągających. Dzięki zastosowaniu tych materiałów razem, istnieje ogromna szansa tworzenia bardzo skomplikowanych konstrukcji o oryginalnych kształtach.

Jako zbrojenie w tego typu konstrukcjach używa się różnych materiałów. Wkładki stalowe mogą przyjąć postać prętów, kabli, siatek, lin czy strun. Spotyka się także zbrojenia sztywne, które zawierają ogromne elementy stalowe. Przyjmują one wtedy postać rdzenia konstrukcji.

Zalety konstrukcji żelbetowych

Wspomniana już współpraca betonu ze stalą pozwala na dobrą ich pracę, która wpłynie na bezpieczeństwo całego obiektu budowlanego. Oba materiały posiadają podobne właściwości rozszerzalności termicznej, co sprawia, że przyczepność stali i betonu jest w ogóle możliwa.

Żelbet jest zdecydowanie ogniotrwały. Charakteryzuje go szeroka odporność na różne obciążenia statyczne i dynamiczne (współpraca betonu i stali). Istnieje możliwość swobodnego formowania go, a stal pokryta betonem jest odporna na korozję. Przy budowie mostów czy wiaduktów tworzy się także odpowiednią dodatkową powłokę, która tym bardziej zabezpiecza przed czynnikami atmosferycznymi.

Stosowanie konstrukcji żelbetowych

Zawsze przed przystąpieniem do wykonywania projektu budowlanego i określania jego typu, należy ocenić, w jakich warunkach dana budowla będzie stworzona. Ważne są także przeznaczenie budowli i jej przystosowanie do ochrony przeciwpożarowej.

Konstrukcje żelbetowe są najczęściej wykorzystywane do budowy w miejscach, gdzie wpływ warunków pogodowych będzie bardzo istotny. Również do negatywnych warunków zalicza się styczność z wodą lub różnymi zanieczyszczeniami.

Konstrukcje tego rodzaju znajdują zastosowanie najczęściej, praktycznie w niemal stu procentach w budowlach, które stykają się z gruntem. Fundamenty są wtedy wykonane z żelazobetonu. Wykorzystuje się go także do budowy ścian oporowych, a także do budowli mających kontakt z wodą (zapory).

Więcej informacji znajdziesz na stronie konstrukcje żelbetowe http://www.fabudwkb.com.pl/.

Industrialny metalowy kwietnik stojący zobacz zobacz