Tag

Szkolenia z pierwszej pomocy

Browsing

Firma Firedom oferuje kompleksowe szkolenia w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Zadbamy o odpowiednie szkolenie przeciwpożarowe Twoich pracowników, dzięki któremu, w trudnej sytuacji będą umieli w prawidłowy sposób zareagować. Podstawowymi założeniami takiego kursu jest przekazanie pracownikom aktualnych przepisów PPOŻ i zapoznanie z instrukcją Bezpieczeństwa Pożarowego, przedstawienie charakterystyki zagrożeń danego obiektu, omówienie szczegółowych wytycznych co do zachowania w przypadku pożaru oraz  nauka obsługi podręcznego zestawu gaśniczego. 

http://raildude.pl/eleganckie-tarasy-aranzacje-z-wygodnymi-meblami/ hotové pergoly http://xnova-24.pl/jakie-garnki-do-indukcji-okaza-sie-najlepsze/